måndag 8 november 2010

"Oljans ändlighet - ett rörligt mål!"

 Jag fortsätter veckans oljetema:)

Energimyndigheten publicerade år 2006 en rapport, "Oljans ändlighet- ett rörligt mål!"

Rapporten är på 100s och här kommer några av rapportens slutsatser: 

"   • Användningen av olja kommer enligt IEA m.fl. bedömare att under överskådlig tid globalt att öka. Oljan kommer fortsatt att dominera som drivmedel i transportsektorn.

• Den utvinnbara tillgången av olja är av en storleksordning som innebär att den i sig inte sätter någon restriktion för oljeanvändningen de närmaste 25 till 30 åren och knappast före mitten av sekelskiftet.

• Den teoretisk möjliga oljeutvinningen indikerar att oljan även vid nästa sekelskifte skulle kunna utgöra det dominerande energislaget.

• Oljetillgången består inte enbart av konventionell olja (flytande olja) utan även av okonventionell olja (olja i fast eller i gasform). De utvinnbara tillgångarna av okonventionell olja är mycket stora.

• Teknikutvecklingen medför att olja kan utvinnas i extrema miljöer (arktisk utvinning, stora havsdjup och långt ned i jordskorpan) samtidigt som utvinningsgraden för varje oljefält ökar.

• Övergången från konventionell olja till okonventionell olja har redan påbörjats. Även syntetisk olja baserad på gas börjar bli ett kommersiellt alternativ där gastillgångarna är större än marknadens behov av gas.

• Utvecklingen mot en ökad andel okonventionell olja kommer att kraftigt accelerera under kommande decennier.

• Kostnaden för att utvinna olja (långsiktig marginalkostnad) kommer att stiga från nuvarande ca 20 $/fat, men knappast över 40 $/fat.

Dagens oljepriser över 60 $/fat långsiktigt ohållbara. Ett prisintervall på mellan 30 till 40$/fat, d.v.s. den nivå som IEA utgår från förefaller vara rimlig.

• Oljeindustrin är, liksom all industri cyklisk, den knapphet på olja som gällt sedan 1999 kommer på nytt att övergå i överkapacitet och fallande priser."

Peak oil
Rapporten fortsätter:
"   Peak Oil bortser i stort sett från all okonventionell olja. Det förekommer redan en betydande utvinning av okonventionella oljor. Tillgångarna finns och det finns teknik som redan nu är ekonomisk konkurrenskraftig. Det finns ingen anledning att anta att teknikutvecklingen skulle upphöra just vid den tidpunkten där behoven att utnyttja den tillgång ökar. Tvärtom så finns anledning att förmoda att utvecklingen kommer att gå minst lika snabbt som under 1970-talet.

Tekniken har utvecklats mycket snabbt under senare år. En rad tekniska lösningar som för mindre än 10 år sedan betraktades som science fiction eller i vart fall kommersiellt omöjliga är under införande."

Geopolitik
"    Av de kända oljereserverna finns 2/3 i Mellanöstern. [...] Totalt uppgår befolkningen i samtliga energiexporterande länder till drygt 900 miljoner (ca 14 % av världens befolkning). Dessa länder svarade år 2005 för ca 70 % av den totala utvinningen. [...] Denna obalans kommer att försämras över tiden.

De internationella oljebolagen kontrollerar ungefär 30 % av världens oljeutvinning.

Dragkampen om makten över oljetillgångarna är på väg in i ett nytt skede. [...] Ryssland kommer av allt att döma välja en liknande väg som OPEC slog in på för 30 år sedan, nämligen att utnyttja sin energiexport för att utöva politisk och ekonomisk inflytande.

I länder som Kina och även Indien är det nationella oljebolag som givits uppdrag att säkra tillförsel genom att köpa upp bolag och genom att säkra koncessioner eller ”production sharing agreements” (PSA) för oljeutvinning varhelst så är möjligt.

Det går att räkna upp fler exempel som visar på att USA och IOC
[noterade internationella oljebolag] förlorar i inflytande och i kontroll över olika tänkbara oljeexporterande stater. Utvecklingen går i två riktningar. Någorlunda ekonomiskt och tekniskt utvecklade länder tar både den politiska och ekonomiska kontrollen över sin energiutvinning och energiexport, Ryssland och Venezuela är typexempel. Mindre utvecklade och mer instabila regioner som Sudan och möjligen Centralasien söker ett närmare samarbete med framförallt Kina."


----
Två andra inlägg på defensiven om olja:
Oljans framtid
Oljegiganterna

6 kommentarer:

 1. En sannolik utveckling verkar alltså vara att nationaliserade oljebolag tar makten över många av de återstående oljefälten medan de noterade oljebolagen blir allt mer beroende av okonventionella utvinningsmetoder.

  SvaraRadera
 2. Jag skulle inte köpa råvarucertifikat i olja då man därmed blir helt beroende av prisutveckling. I jämförelse kan de flesta oljebolag antagligen gå med vinst även med ett betydligt lägre oljepris än idag.

  SvaraRadera
 3. Intressant läsning defensiven! Men skulle föredra lite mer läsning om Anna och Jennie. Tror även att fler läsare skulle uppskatta det, alltså inte bara jag. Med vänliga hälsningar Anna

  SvaraRadera
 4. Bra synpunkter där Anna! Jag får ordna en omröstning:

  Vad vill du helst läsa om?
  1) Aktier & Sparande
  2) Biiiirds

  SvaraRadera
 5. Tackar 4020, jag kom inte riktigt igång med analysen igår pga födelsedagskalas i lördags.. men kanske idag, miracles do happen!

  SvaraRadera
 6. btw, två av länkarna verkar vara identiska?

  SvaraRadera