söndag 7 november 2010

oljans framtid

Aktiespararna skriver i sitt oktobernummer (nr 10 år 2010) bland annat om råolja:
"   Världens i särsklass oljetörstigaste nation är USA, som i fjol svarade för mer än en femtedel, 21,7% procent, av världskonsumtionen. [...] Ändå har USA faktiskt minskat sin oljekonsumtion med 10 procent sedan toppåret 2005 och ligger nu på samma förbrukning som 1997. 

[..] icke OECD-länder [spås stå] för hela 93 procent av den ökande konsumtionen av olja fram till 2030, enligt IEA. 
Bosse Bildoktor (bildkälla)
[..] det är betydligt svårare att skruva på kranen än att stänga av den. Under den värsta oljeprisyran 2007/2008 mäktade världen med att öka sin oljeproduktion med bara 0,4 procent. Under 2010 konsumerar världen återigen mer olja än den gamla toppnivån från 2007. Kommer utbudet verkligen att kunna hänga med efterfrågan? Troligen inte utan att priset stiger parallellt. 

[..] produktionen i befintliga fält minskar med i medeltal 9 procent per år. "
Råolja (brent) prishistoria (Bildkälla placera.nu)


Privata affärer har publicerat två artiklar om oljans framtid:
* Vad händer när oljan sinar?
* Spelet om de dyra dropparna

Några utdrag ur den första artikeln:
"   Trots den globala finanskrisen har Kina ökat sin import av olja under 2008 och 2009.

[...] Många tror att det senaste decenniets stigande oljepriser orsakas av att tillgången på olja inte längre kan tillfredsställa den ständigt ökande efterfrågan. Sedan 1950-talet har konsumtionen av olja i världen åttafaldigats, från 10 till 85 miljoner fat olja per dag. Trots ökad efterfrågan har dock världens oljeproduktion sedan 2005 slutat växa och ligger nu på cirka 85 miljoner fat per dag. Resultatet har blivit ökad konkurrens om oljan – och stigande pris, från 50 dollar 2005 till 147 dollar per fat i juli 2008. Först efter ett trefaldigande av oljepriset drogs världen ner i en kraftig lågkonjunktur.


OECD:s energiorgan International Energy Agency, IEA, har under senare tid varnat för att vi står inför en allvarlig energibrist under kommande år. Även IEA:s chefsekonom Fatih Birol har anslutit sig till uppfattningen att världen snart ser toppen i oljeproduktionen, Peak Oil.

Så länge sinande gamla oljefält har kunnat ersättas med nya fyndigheter har den totala världsproduktionen kunnat öka. Nu står vi inför en vändpunkt. Oljebolagen får allt svårare att hitta lika mycket ny olja som världen konsumerar, oljereserverna sjunker. Alla de stora oljebolagen har de senaste åren tvingats redovisa minskande reserver.


[...] Varje år minskar produktionen i de producerande fälten med 4 miljoner fat per dag. Vartannat år krävs därför ett nytillskott i storleksordningen ett nytt Saudiarabien bara för att hålla världens produktion på en konstant nivå."

Några utdrag ur artikel nr 2:
"   I Sverige används oljan framför allt för transporter. Nya företeelser som långpendling, ”just in time”-transporter, bilburen detaljhandel i köpcenter och större rörlighet har gjort oss alltmer beroende av privatbilism, lastbilstransporter och flygtrafik. Många tar för givet att denna utveckling kommer att kunna fortsätta. Fortfarande görs miljardinvesteringar som bygger på att energin ska fortsätta flöda. Lastbilstrafiken inom EU beräknas öka med en tredjedel under kommande år, nya köpcenter byggs på löpande band runt våra städer. I Stockholm satsas på Förbifart Stockholm för många miljarder."

Oljebolag ser helt klart intressanta ut i mina ögon, särskilt med tanke på de låga värderingarna. Även om utbudet kommer minska i framtiden (peak oil) tror jag att oljan kommer fortsätta spela en viktig roll i många år till.

----
Två andra inlägg på defensiven om olja:

Oljans ändlighet
Oljegiganterna

19 kommentarer:

 1. Gruv och oljebolag är väldigt intressanta investeringar, men tyvärr är de väldigt riskabla och kan knappast kallas en defensiv investering. Detta påstående gäller främst bolagen noterade på den svenska börsen. Råvaruaktierna har väldigt hög volatilitet.

  Det är svårt att sia om oljans framtid. Det är lätt att tro att oljepriset ständigt kommer att stiga, men ett för högt oljepris kommer sannolikt att leda till en recession i världen och lägre efterfrågan på oljan.

  Ett annat problem med investeringar i oljebolag är att de noterade oljebolagen i världen utgör endast en minoritet av alla världens oljebolag. De flesta oljebolagen är nationella, och man kan anta att dessa kommer ha förtur på stora framtida oljefynd. Det är inte helt osannolikt att de noterade oljebolagen kommer få svårt att få licenser till större oljefynd i framtiden.

  /Stefan

  SvaraRadera
 2. Tack för kommentaren Stefan! Helt klart finns det stora risker i råvaruaktier.

  Precis som du skriver är oljebranschen inte direkt någon defensiv eller trygg bransch. Särskilt mindre oljebolag har enorma risker. Jag tycker mig dock se schysst risk/reward hos oljegiganterna till dagens värderingar.

  Jag ser det som att min portfölj står på en trygg grund men sen har jag kryddat med några billiga men volatila finans- respektive oljebolag.

  Intressant kommentar om statliga oljebolag. Helt klart ett orosmoment.

  SvaraRadera
 3. Morningstar skriver om oljebolaget Chevron:
  "Much of the remaining pools of cheap, easily accessible resources large enough to interest the larger players reside in the hands of governments and national oil companies."

  De kan tänkas att dessa statliga bolag (i t.ex. Afrika eller Sydamerika) kommer behöva expertis från etablerade oljebolag.

  Det kan även tänkas att behoven inte mättas av dessa tillgångar. Många tror på ett allt större beroende av oljesand samt djuphavsborrningar. Där bör oljegiganterna ligga bra till.

  SvaraRadera
 4. Har du någon uppfattning om produktionskostnaderna för okonventionell olja, såsom oljesand, oljeskiffer och djuphavsolja?

  SvaraRadera
 5. Hej Mattias.
  För oljesand har jag sett siffror på produktionskostnader från 18 till 50 dollar per fat. Oljepriset är idag drygt 80.

  Vad jag förstår är det först på senare år oljesand blivit en större industri. Men den bör väl vara relativt konkurrenskraftig eftersom det faktiskt investeras mycket i denna teknik i Kanada (Shell, Statoil, Total...). Jag antar att det finns stora förbättringar att göra på denna relativt nya utvinningsform.

  Produktionskostnader för oljeskiffer & djuphavsolja har jag ingen koll på.

  SvaraRadera
 6. En artikel om oljesand:
  www.e24.se/business/ravaror/svart-guld-goms-i-sand_604465.e24

  Högre priser gör att fyndigheter som tidigare ratats kommer i ett nytt ljus:
  "Ola Morten Aanestad, chef för corporate communications på StatoilHydro, menar att det höga oljepriset samt tekniska förbättringar har gjort att de kan hitta lönsamhet i aktiviteter som inte tidigare var lönsamma. De kan även utnyttja de befintliga oljefälten i högre grad.

  - Vi kan stanna längre vid ett oljefält än tidigare eftersom lönsamheten är högre. Det höga priset har även stimulerat utveckling av mindre fält, där det finns mindre mängder olja.

  Det finns även exempel på fält som öppnats igen, menar han, även om StatoilHydro själva inte gått tillbaka till några gamla fält. "

  SvaraRadera
 7. Den alltid tillförlitliga källan Wikipedia hänvisar till en undersökning gjord av RAND (icke vinstdrivande tankesmedja).

  "Enligt en undersökning utförd av amerikanska RAND Corporation är kostnaden produktion av ett fat skifferolja 70–95 USA-dollar [...] Vidare tar undersökningen upp möjligheterna att kostnaderna kan minska efter att produktionen har kommit igång. Kostnaderna skulle successivt kunna sjunka till en nivå på 30–40 USA-dollar per fat ($190–250/m3) då en miljard fat har producerats."

  SvaraRadera
 8. 4020:
  Intressant tanke där hos Buffett. Stigande oljepriser bör sannerligen göra tågtransporter mer attraktiva. De fåtal (amerikanska) tågbolag jag spanat på har dock en hög prislapp tillsammans med medioker tillväxt och svag utdelning.

  Jag tycker du ska fortsätta stå utanför vind- och solkraft, det är nog den sista bransch jag skulle gå in i.

  Det kan spekuleras i att ett stigande oljepris även ökar efterfrågan på el. Elbilar, tåg osv. Med det synsättet är dina elbolag ett sätt att hedga mot stigande oljepriser. Precis som någon skrev kan det bli tungt för världsekonomin när oljepriserna höjs, kanske kan vara smart att ha bolag som gynnas av detta också.

  SvaraRadera
 9. Jag kanske ska skriva OM oljepriserna höjs istället:)

  SvaraRadera
 10. PS 4020: Jag använder börsdata idag när jag spanade lite snabbt på SSAB. Mycket enklare och smidigare än att leta upp ett antal årsredovisningar:) Nu väntar jag bara på balansräkningssidan:p

  SvaraRadera
 11. Det är inte hjärnkirurgi direkt!

  Idag konsumerar 10% av världen befolkning mer än 55% av råoljan, 90% av världens befolkning konsumerar mindre än 45% råoljan. Törsten hos dessa 90% är nära nog oändlig, detta i kombination med ”peak oil” gör att priset på råolja bara kan gå åt ett håll. Produktionen av konventionell råolja har gått in i en platåfas sedan maj 2005, dvs i drygt fyra år. När sedan tillväxten kommer igång igen med den sedvanliga efterfrågeökningen på 1,5% per år, ja då kommer vi att få se mycket högre priser, det kan komma mycket tidigare än vi vill tro. Kom ihåg att många oljeprojekt har lagts i malpåse under finanskrisen vilket ytterligare förvärrar situationen.
  Glöm alternativa bränslen, det finns för närvarande inget bra alternativ till råolja. De så kallade gröna alternativen är och förblir miljömupparnas ”våta dröm” , helt baserade på massiva skattesubventioner.

  "The only way is up"

  SvaraRadera
 12. slående siffror där! Jag tror också på ökad oljeefterfrågan. Det kan dock tänkas att utbudssidan klarar av att hänga med rätt bra. T.ex. med nya okonventionella utvinningsmetoder (oljesand, oljeskiffer och allt vad det heter).

  Jag skulle inte köpa råvarucertifikat i olja då man därmed blir helt beroende av prisutveckling. I jämförelse kan de flesta oljebolag antagligen gå med vinst även med ett betydligt lägre oljepris än idag (+potential i högre volymer).

  SvaraRadera
 13. Jag har dom sista 15-20 åren nästan enbart investerat i oljerelaterat, det har jag aldrig behövt ångra. Delar helt Din uppfattning om att potentialen är högre om man investerar i oljerelaterade bolag, än i den underliggande råvaran.

  SvaraRadera
 14. Skönt att höra att en "gammal räv" resonerar på samma sätt som mig:)

  Lite offtopic:
  Jag har bara hållit på med investeringar ett par år. Försöker vara ödmjuk och realistisk till mina begränsade kunskaper och erfarenheter och lyssna på gubbar som varit med i gamet några decennier (som Buffett eller Graham). Aktiestinsen brukar varna för unga förståsigpåare och jag håller helt med:)

  SvaraRadera
 15. Antar att det är en av anledningarna till min försiktiga approach med långt driven diversifiering, defensiva kriterier och ganska hög ränteandel.

  SvaraRadera
 16. Det finns en gammal intervju av Aktiestinsen, där reporterns avslutande fråga var. Hur vet farbror när det är dags att sälja?

  Sälja?!, det blir bara massa courtage, skatt & besvär!

  Långsiktighet, konsekvens, ränta-på-ränta-effekt lönar sig över tiden. Man måste ha nerver av stål och ett jävla tålamod!

  SvaraRadera
 17. hehe bra sagt av aktiestinsen:)Jag håller helt med om de nyckelegenskaper du nämner!

  Buffet brukar säga
  " The most important quality for an investor is temperament, not intellect."
  Det gäller att inte rusa iväg efter den senaste trenden eller låta känslorna ta överhanden.

  Precis som du säger är konsekvens också en avgörande aspekt. Jag tror mycket på att välja en strategi man tror på (baserad på sunt förnuft och fundamental analys) och följa denna genom vått och torrt.

  Långsiktighet är avgörande. Jag tycker man ska investera på åtminstone 3 års sikt. Annars är riskerna alldeles för stora och analysen för svår att göra. På kort sikt kan börsen agera helt orationellt (inte så lätt att förutse börspsykologi direkt).

  Albert Einstein:
  "The most powerful force in the universe is compound interest. " Den gode Albert kände nog till ett antal starka krafter om vi säger så..

  SvaraRadera
 18. Att gå in på börsen när alla andra flyr. Att gå in i aktier som marknaden handlat ned. Det krävsh helt klart nerver av stål för att göra de bästa affärerna.

  Jag tycker det är lite tungt känslomässigt att gå in i aktier som mitt förnuft tycker är prisvärda men som marknaden handlat ner. Det är en fin balans att följa sitt eget förnuft men samtidigt inte bli övermodig.

  SvaraRadera
 19. 4020: Det förstår jag! Tar sin tid att leta info från årsredovisningar. Tur att vi värdeinvesterare är tålmodiga:p

  SvaraRadera