lördag 20 november 2010

Analys av Novartis

Senast uppdaterad: 23e februari 2013

Allmänt om bolag
Novartis är världens tredje största läkemedelsbolag efter börsvärde. Stigande utdelning sedan börsnotering för fjorton år sedan. Ganska diversifierad verksamhet med 40% av försäljningen utanför pharma. Ingen tydlig huvudägare. 

Operationella segment
Andel av 2012 års försäljning:

Pharma  57%
Patentskyddade piller. Här är ett separat inlägg om Novartis större piller och dess patentutgångar.
Novartis har varit framgångsrika med att ersätta storsäljare vars patent gått ut. Produkter lanserade sedan år 2007 svarade år 2012 för 35% av segments försäljning.

Alcon 18%
Ögonkirurgi, ögonläkemedel och produkter för kontaktlinsvård. Världsledande på diagnostisering och behandling av ögonsjukdomar.

Sandoz 15%
Världens näst största tillverkare av generiska läkemedel (billigare identiska kopior av fd patentskyddade läkemedel som förlorat sitt monopol). Jag tror det är extremt viktigt att vara en stor spelare när det gäller generiska läkemedel. Kostnadseffektivitet, som bland annat kan fås genom stordriftsfördelar är det som avgör.

Consumer Health  7%
Receptfria läkemedel samt läkemedel till husdjur. Ett receptfritt läkemedel som kan nämnas är Voltaren (mot muskel- och ledvärk) medan ett läkemedel till veterinärer är Deramaxx, "oral treatment for pain and inflammation" hos hundar.

Vaccines and Diagnostics 3%
Bland vaccinen kan nämnas influensavaccin samt olika resevaccin (hepatit B).
 
Vinsterna då?
2012 års rörelsemarginal:
Pharma                    32%
Alcon                      36%
Sandoz                    17%
Consumer Health      4%
V&D                         -4%
Consumer Health har kvalitetsproblem i sina fabriker. 

Geografisk spridning 
Andel av 2012 års försäljning:
Europa               35% 
Americas            42%
Övriga världen   23%
Precis som för J&J är tillväxten störst utanför den "gamla" världen.

Historik
2007 sålde Novartis av Gerber Products Company, "a major infant and baby products producer" till Nestle. Jag exkluderar som alltid "Discontinued operations" (om vi skulle inkluderat segmentet som såldes skulle vi istället se en kraftig vinstpeak 2007).Valutan är USD och vinst respektive utdelning per aktie baseras på nuvarande antal aktier. 

Inga dåliga år och stigande vinst och utdelning.  
Kassaflödet har växt kraftigt det senaste decenniet:


Årlig tillväxt (bedömning utifrån historik)
Sedan 2002 har försäljning och vinst växt 11 respektive 9% årligen. Novartis har dock gjort en hel del förvärv så organisk tillväxt har varit mycket lägre.


Värdering (Pris 69$)
Direktavkastning:                  3,6%
Utdelningsandel (3y EPS):    59%
Utdelningsandel (3y FCF):     54%
P/E (3år):                                16
PE/FCF (3y)                          15

Finansiell ställning
Soliditet ex goodwill:   41%
Räntetäckningsgrad:     20 (fem års snitt)
Ganska låg skuldsättning men den har ökat märkbart sedan 2007.


Lönsamhet 
Fem års ROA (ex goodwill) 12%. Bra lönsamhet. Det senaste decenniet har Novartis återinvesterat 21% av det löpande kassaflödet- Kassako.

ROA (net income, ex goodwill) har varit över 10% sedan 2003. 

Bedömning

Jag skulle säga att J&J är ett säkrare kort medan Novartis har lite högre risker. Pharmasegmentet kräver kontinuerlig innovation och forskning som levererar. I jämförelse ser J&Js större exponering mot konsument samt segmentet "Medical devices and diagnostics" stabilare ut.  

Generiska läkemedel är ett spännande segment. Marknaden för generiska läkemedel kommer sannolikt växa enormt i takt med att många storsäljares patent går ut. Lite tillspetsat är den enas död (Astra mfl) den andres bröd (konsumenter samt generikatillverkare). Det som kan tala för att Novartis gynnas är att de är en av världens största tillverkare , stordriftsfördelar är viktigt för prispressade homogena produkter
Läkemedelssektorn är en lovande sektor med tanke på tillväxtmarknadernas ökade efterfrågan samt västs åldrande befolkning. Starkare "moats" än patent får man leta efter. Med Novartis får man exponering mot pharma men det finns även intäkter från andra typer av produkter. 

Jag tycker Novartis värdering är för hög för tillfället.

-------  

8 kommentarer:

 1. This is interesting and informative - and thanks for the English translation.

  I am a US dividend investor looking at potential European stocks. It is difficult to know how reliable the dividend payments are for European stocks because the payment structure is so different.

  But this looks like an attractive option.

  SvaraRadera
 2. Hello Tim and thanks for the comment.

  Indeed, european stocks in general has a lot more volatile dividends then US stocks. There are some exceptions, one is H&M. Maybe it can be worth checking into? Amazing payoutratio, amazing stability and amazing growth (quite expensive though). H&M has some sales in the US.

  SvaraRadera
 3. Thanks for the analysis. I've been looking forward to this one. Ever since I published my Diageo analysis I've been meaning to do more foreign companies but haven't gotten to it yet. NVS is one of the top contenders since it's such a good company.

  The EPS and dividend graphic is useful as always.

  SvaraRadera
 4. Jag har en fråga. Eller två faktiskt.

  1) Om man via Morningstar kollar på de olika börserna där Novartis är noterad ser man att direktavkastningen (dividen yield) skiljer sig väldigt åt från börs till börs.

  Vad beror detta på? Skillnaderna är så stora att det inte gärna kan bero på felaktiga valutakurser eller så.

  2. Det kan väl inte spela någon roll i praktiken ingen roll alls (förutom skattemässigt) var man köper aktien? Köper du Novartis via den amerikanska börsen? Det verkar från svensk synvinkel vara enklast att handla därifrån.

  mvh

  Sven

  SvaraRadera
 5. Hej Sven
  1) Det var skumt.. yielden borde vara densamma. Jag har sett förut att Morningstar ibland stoppar in vinster i USD och aktiepris i EURO.

  2) Nej det spelar ingen roll i mina ögon. Jag köper Novartis på Aktieinvests andelsorder via schweiziska börsen. Men har man ett större kapital att placera är det nog fördelaktigare att handla mot amerikanska börsen via t.ex. avanza.

  SvaraRadera
 6. En sak till, Her Defensiven,

  Har du nån uppfattning om vad Schweiziska centralbankens beslut att knyta (på uppsidan) fracen till Euron kan ha för inverkan på Novartis?

  Det innebär ju naturligtvis just nu att utdelningen sjunker lite. Å andra sidan borde det innebära att de kan sälja mer, vilket ju är bra på lite sikt.

  Har du nån vidare insikt?

  SvaraRadera
 7. När det gäller valutor är jag ganska vilse..har inget att tillföra är jag rädd!

  Brukar ignorera valutaförändringar då de på lång sikt inte bör bli avgörande. Många företag har såsom Novartis intäkter och utgifter i flera olika valutor vilket försvårar analyser.

  SvaraRadera
 8. Fair enough.

  Professionella analytiker är ju knda för att missbedöma valutainfluenser på rörelseresultat så vi får väl acceptera att det är svårt.

  Tack för snabba svar!

  SvaraRadera