tisdag 17 september 2013

Mr Market gör det igen

I november 2012 skrev jag:
"H&Ms aktie är ner 3.7% idag på svag oktoberförsäljning. Det verkar absurt att en enda månads försäljning har betydelse för aktiekursen. Historiskt har tillväxttakten varierat kraftigt över månaderna"
Igår steg H&Ms aktie 4% (!) baserat på försäljningssiffror för en enda månad.


Historik
Sedan 2009 har H&Ms försäljningstillväxt i lokala valutor snittat 9%. Tillväxten är dock inte jämnt fördelad över månaderna. Det finns gott om extrempunkter både över och under snittet.
Denna starka försäljningstillväxt har uteslutande kommit från nya butiker. Försäljning från befintliga enheter (aktiva minst ett år) har nämligen stått stilla (egentligen minskat med beaktande av inflation). Om detta fortsätter är det oroande då det innebär att HM måste fortsätta öppna butiker för att hålla jämn takt med inflation. Tillväxt från befintliga enheter vore lönsammare och säkrare än nyöppnade butiker.

Vi ser att även nyckeltalet "försäljning från befintliga enheter" har en volatil historik. Inget jag skulle basera värdering på.

2 kommentarer: