lördag 25 februari 2012

Lundbergs q4

Lundbergs är sista bolag att rapportera i portföljen.

2011 vs 2010:
Utdelningar från innehav +16%
Substansvärde -11% (flera aktier har minskat i pris men det ser jag inte som så allvarligt)

Sedan får vi gå ner och titta på innehaven för att få en bättre bild av Lundbergs resultatutveckling (jag nöjer mig med att kika på innehav som svarar för minst 5% av intjäning):

*Rörelseresultat (omvärdering av skog hade stor effekt på resultat efter skatt)
** Förvaltningsresultat (omvärdering av fastigheter gör att EPS aldrig kan användas)
*** Rörelseresultat exklusive engångsvinst kopplad till försäljning av motorväg i Chile
Intjäningen hos de sju största innehaven verkar ha ökat 4-5% under året.


Blandade aktieinköp
Ökat i fem aktieslag:
Skanska (42% av totala inköp)
Holmen (21%)
Sandvik (13%)
Husqvarna (13%)
Industrivärden (12%)

Skanska är min favorit i byggsektorn och det är trevligt att Lundbergs ägarandel numera överstiger 10% då detta innebär skattefria utdelningar. Holmen är jag också positivt inställd till (se analys). Sandvik är inget jag skulle köpa själv (se analys). Husqvarna är sorgebarnet i portföljen men Fredrik verkar tro på en turnaround. Husqvarnas värdering är i alla fall låg. Industrivärden har haft en riktigt trevlig värdering under året så det inköpet får högsta poäng av mig. Jag är lite förvånad att Lundbergs inte ökat i Handelsbanken.


Strukturaffär: försäljning av Cardo
Stor affär där Lundbergs sålde sin 40%-iga ägarandel i Cardo till AssaAbloy. Jag tror att Lundbergs fick ett mycket bra pris. Stockman skriver angående affären:
"Lundberg får minst sagt bra betalt, dels en utköpskurs på 420kr per aktie (all time high) mer än 50% upp från  gårdagens börskurs (som i sin tur har rusat på bra  under året) men inte nog med detta så har man även som lite russin i lussebullen löften om att få mer betalt om nu AssaAbloy skulle lyckas sälja iväg ”rest-cardo” till goda (över)priser, svårt att se en mer lyckad försäljning. De delar som Assa inte är intresserade av (läs allt utom portar och garagedörrar) är ganska så nischade inom lite olika segment så både industriella som finansiella placerare lär nog vara med och bjuda på konfekten. [...] Lundbergs kan summera en totalavkastning på 15% per år (13 års innehavstid) på sitt innehav. Det är inte illa för att vara en renodlad börsplacering. "

Den här förmågan till strukturaffärer är en aspekt som jag tycker diskuteras för sällan när det gäller investmentbolag. En duktig ledning kan skapa stora värden. Jag tycker att Lundbergs är i en klass för sig hos de svenska investmentbolagen när det gäller kvalitet på ledningen.


Blandade observationer
Den redan starka finansiella ställningen har förstärkts ytterligare av Cardo-försäljningen.
Utdelningen höjs från 3,75 till 4kr vilket ger en direktavkastning på 1,8%.
Förvaltningskostnad 0,10% av marknadsvärde, som en billig aktiefond således. 

Substansvärde 21 februari: 290kr per aktie vilket ger en substansrabatt på 23% (Lundbergs handlas 23% billigare än summan av sina individuella beståndsdelar). Lundbergs fastighetsbolag är dock inte noterat så liknelsen haltar lite.

Jag skulle gärna öka i Lundbergs om värderingen var några stycken lägre. Trots rejäl substansrabatt är fem års PE drygt 16. Med tanke på att det inte bara är pärlor i portföljen vill jag se lägre värdering än så.

2 kommentarer:

  1. Vad är förvaltningskostnaden? Lön till styrelse?

    SvaraRadera
  2. Förvaltningskostnad syftar på lön och andra kostnader i själva Lundbergs (moderbolaget). Om man ägt aktierna direkt istället för via maktbolaget hade man sluppit dessa kostnader.

    SvaraRadera