torsdag 17 november 2011

PMI Investor Presentation

Här kommer några bilder från en presentation som Philip Morris höll för investerare häromdagen.

Volymtrender
I utvecklade länder minskar cigarettvolymen medan den ökar i tillväxtmarknader. PMI prognostiserar att företagets cigarettvolym kommer öka 0,2 till 1,3% årligen den närmaste femårsperioden (OECD sänker, Kina driver).
Källa Philip Morris Investor Presentation 111116

Stigande världsbefolkning
En faktor bakom tobaksvolymer är befolkningstillväxt. Befolkningen i OECD (exklusive USA) har växt omkring en halv procent årligen sedan 2005. Befolkningstillväxten utanför OECD har varit ungefär den dubbla.

Det stod faktiskt om befolkningstrender i tidningen häromveckan (UNT). En forskare trodde på stigande befolkning fram till 2050 och därefter en utplaning. De flesta bedömare verkar tro på en världsbefolkning runt 9 miljarder år 2050 vilket skulle innebär ca 0,6% högre befolkning per år fram till dess.

Geografisk marknadsandel
En annan orsak till stigande volym vore förstås om PMI kan ta större marknadsandel. År 2005 hade PMI en global marknadsandel (exklusive USA och Kina) på 24% medan den idag uppgår till 28%. Det verkar finnas en hel del "orörda" regioner, PMI har t.ex. ökat sin marknadsandel i Nordafrika från 10 till 20% sedan 2007. Vi ser att PMI har en blygsam marknadsandel i länder som Indien, Vietnam, Bangladesh och Taiwan. PMIs produkter har samtidigt sålt guld i Filipinerna och Indonesien. Jag tror på en liknande utveckling i många utvecklingsländer.

Marlboro
Marlboro är världens överlägset största tobaksmärke, större än tvåan och trean kombinerade. Som premiummärke är det en riktig guldko för PMI. Jag tror att Marlboro är en viktig förklaring till att PMIs lönsamhet är ca 50% högre (på basis av ROA ex goodwill samt vinstmarginal) än största konkurrenten British American Tobacco.

i EU är Marlboros dominans särskilt tydlig:

Historien upprepar sig? 
Jag börjar låta som en papegoja men jag måste återigen nämna tobaksbolaget Altria. Bästa aktien det senaste halvseklet. Trots ökad medvetenhet om hälsofaror, kraftigt stigande tobaksskatt, minskande volym och varningsetiketter har företaget kunna profitera tack vare prishöjningar. Jag tror att Philip Morris har alla möjligheter att upprepa denna bedrift. Det som kan tala emot är att PMI nog inte handlas lika billigt som Altria gjort historiskt. Aktieåterköp får då inte samma effekt.

Men jag tror att PMI kommer ha några gyllene decennier framöver med bibehållen/svagt stigande volym. Därefter prishöjningar i sakta mak som mer än väl kompenserar volymnedgång och dessutom ger en fullt godkänd tillväxt på sista raden. Prishöjningar innebär ju ingen ökad kostnad så effekten på resultatet blir mycket större än försäljningsökningen.

1 kommentar: