lördag 17 augusti 2019

Q2-19 från Dundee

Häromdagen rapporterade Dundee årets andra kvartal och det första som kan noteras är att ledningen flaggar för återköp av preferensaktier (källa);
"we're in the process of implementing a normal course issuer bit for a Series 2 and Series 3 Preferred shares. We believe this would be a more effective use of capital that will result in lower interest payments and G&A costs and relative to potential use of capital we see this as delivering the best possible return for our shareholders at this time."
I mina ögon är det här en riskfri investering för Dundee med garanterad avkastning på ca 10% (dagens utdelning) samtidigt som bolaget reducerar sin utsatthet för stigande räntor (utdelningen på preferensaktierna följer räntenivån). Som jag uppfattar upplägget motsvarar återköpsnivån 5-10% av utestående preferensaktier på årsbasis. Det verkar också rimligt att Dundee reducerar sin belåning med tanke på att flertalet av dess innehav går med förlust eller är extremt cykliska dvs har hög operationell risk.

Kärninnehavet Dundee Precious Metals (guldgruvor i Bulgarien mm) fortsätter utvecklas väl vilket speglas i börsvärdet som rusat 70% sista året. Noterbart är att marknadsvärdet av Dundees innehav i DPM uppgår till 187mCAD (kurs 5,15CAD) vilket motsvarar hela börsvärdet på Dundee Corp (ordinära aktier + preferensaktier). Dvs alla övriga innehav (som svarar för 70% av bokfört eget kapital) värderas till netto noll av Mr Market.

Mätt efter bokförda värden är Dundees näst största innehav (efter DPM) dess delägande i oljeprospektering i Chad (ca 25% av bokfört värde). Även här var Dundee positiv;
"Delonex completed the first phase in Block H as planned with the completion of six exploration wells.The exploration drilling established the presence of hydrocarbons in multiple wells and zones. Based on the success of the initial exploration program, Delonex has commenced the next phase of exploration, starting with the acquisition of additional seismic surveys comprising of 1,530 square kilometers of 3D seismic and 800 line kilometers of 2D seismic. [...] Based on this update and the meeting with the Delonex team, we are very encouraged by the prospects for UH assets in Chad. The quality of the work being done and the high caliber technical team is this added confidence in Delonex and its ability to advance these assets in a timely manner.

Värdering
Mitt delägande i Dundee består som bekant av preferensaktier. Priset har stigit rejält på sistone vilket inneburit att utdelningen är nere på 10% vilket jag fortfarande tycker är en attraktiv nivå. Utdelningen är nämligen väl skyddad av tillgångsvärden (utdelningen motsvarar ca 2% av börsnoterade aktier, kassa och andra likvida innehav samtidigt som privata innehav har betydande värden) och stiger om räntan går upp.

Börsvärdet på Dundee är 187-243mCAD (beroende på om du värderar preferensaktierna till marknadsvärde eller till det nominella värdet a la räntepapper). Detta kan relateras till att Dundee äger börsnoterade aktier för ca 230mCAD, nettokassa och räntepapper för ca 60mCAD samt privata innehav värderade till ca 280mCAD i redovisningen. Därtill tillkommer betydande skattefordringar från tidigare realiserade förluster som teoretiskt är värda över 100mCAD om Dundee börjar gå med vinst.

7 kommentarer:

 1. Grattis till bra investering. Hunnit med att läsa Apetits Q2:a ännu?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar, inte ännu men det ligger på dagens läslista:)

   Radera
  2. Apetits q2a är en blandat kompott i mina ögon;
   + lagerhållningen inom Grain Trade fortsätter normaliseras vilket inneburit att nettoskulden vänts i en nettokassa (med höjd tagit för avyttringen av Fresh).
   + Årets spannmålsskörd förväntas bli god
   - Förlusterna inom Grain Trade fortsätter och är under H1 ännu värre än ifjol
   - Lönsamheten är ner inom Oilseeds och årets skörd förväntas bli svag vilket ger dyra råvaror.

   Q2 bekräftar att 2018 och H1-19 förlusterna inom Food Solutions härrör från Fresh (som är under avyttring) medan Frozen har ganska god lönsamhet. Detta var tidigare ett antagande från min sida men skönt att få det bekräftat.

   Radera
  3. Tack för kommentar på kompotten! Tror också att den växtbaserade mattrenden är i sin linda och då finns mycket värde inom frozen, bra att det renodlas. Har du något att säga om bolaget Sucros Ltd som ägs av Nordzucker Group och Apetit (80-20%) samt Escamar Seafood Ltd som i sin tur verkar ägas av det norska Insula. Apetit verkar äga 20% även där. Vilka (dolda) värden kan finnas häri?

   Radera
  4. Jag har inte så många insikter om de innehaven tyvärr. Kvarvarande Seafood är nog inte värd så mycket med tanke på att hela Seafood (Sverige+Norge+Finland) såldes för 20mEUR häromåret och kvarvarande verksamhet är <20% av Finland.

   Jag tror inte det finns några dolda värden i Sucros med tanke på att Europeiska sockerproducenter verkar hamnat i kris efter att EU tagit bort tidigare volymregleringar. Dock har Sucros nästan inga skulder och tillgångarna är primärt omsättningstillgångar så det bokförda värdet borde ha begränsad nersida.

   Radera
 2. Hur kommer det sig att du fokuserar på preferensaktiwrna när det finns ett sådant glapp mellan underliggande värden och marknadsvärdet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra fråga, det borde jag nog nämnt i inlägget! Jag resonerar att ordinära aktien har högre potentiell uppsida men också högre ribba för att nå den 10% avkastning som pref ger.

   Som illustration krävs ROE kring 7% för att nå P/E 10 på ordinära aktien givet nollvärdering av privata innehaven och exklusive centrala omkostnader medan motsvarande ribba för pref är 2%.

   ROE ex private /Return on pref /Earnings Yield on ord
   2% 10% Neg
   4% 10% 4%
   6% 10% 9%
   8% 10% 15%
   Privata innehaven är värda mer än noll men Dundee har också centrala omkostnader motsvarande
   5% av bokförda värdet på privata innehaven.

   Radera