söndag 30 november 2014

Analys av TGS

Senast uppdaterad: 23e april 2016

Allmänt om bolag
TGS ær ett norskt oljeservicebolag som ær værldsledande inom seismisk data. TGS utvecklar "kartor" øver havsbotten som gør att oljebolag vet var de bør borra. TGS outsourcar inhæmtningen av data och fokuserar istællet på datahanteringen.

Citat årsredovisning 1998:
"Seismic data is the only rigorous way to physically map sub-surface geology in order to determine where to drill for oil and gas. Oil companies can obtain seismic data either by hiring a seismic contractor and paying the full cost and profit to the contractor, or by purchasing a license to use multi-client data already acquired by a contractor. In the multi-client model the contractor develops, manages, quality controls and markets the project. In this case the contractor remains the data owner."
TGS fokuserar på "multi-client" modellen (>90% av førsæljning) som innebär att TGS behåller äganderätten till den seismiska datan och kan sälja denna vidare. En betydande del av TGS kostnader før datainsamling førskottsbetalas av kund, historiskt ca 50%. Alternativet till denna modell är kontraktsmodellen där oljebolaget får ensamrätt till den seismiska datan.

Den globala multi-client marknaden ær koncentrerad, de fyra størsta aktørerna svarar enligt Spectrum før 90% av MC3D marknaden (varav TGS 21%). Tack vare TGS affærsmodell ær dess kostnadsstruktur mer flexibel æn de flesta konkurrenter. TGS æger få fysiska tillgångar och en betydande andel av lønerna ær prestationsbaserade (nærmare 40% sista åren). Tack vare stabiliteten klarar TGS nedgångstider bættre æn konkurrenter.

TGS har tyværr ingen tydlig huvudægare.
"Big Four" inom multi-client seismik
(90% av global MC3D marknad enligt Spectrum)


Geografisk spridning
Försäljning 2014) 
Nord- och sydamerika                    50%
Europa (inklusive Ryssland)          30%
Afrika, mellanøstern och Asien     10%
Övrigt/oallokerat                            10%
Hemmamarknaden Norge svarar således før relativt liten andel av førsæljningen.


Historik
TGS har væxt otroligt starkt under många år. Mellan 2002 och 2014 ökade førsæljning, rørelseresultat och tillgångar 17-19% årligen. Utdelningshistoriken ær kort. Bolaget har gjort ett antal återkøp men antalet aktier har varit relativt konstant (pga utspædning från beløningssystem).

Ifjol gick bolaget med förlust pga nedskrivning av databasen.

Trots den urstarka tillvæxten har TGS visat positivt fritt kassafløde.
Kassaflöde per aktie (USD)Värdering (pris 16$)
Direktavkastning:    3,8%
Utdelningsandel:      ca 30% av fem års vinstsnitt
                                 ca 60% av fem års fritt kassafløde
   

EV/EBI (skuldjusterat PE, fem års vinstnitt)   8
EV/EBI (skuldjusterat PE, tio års vinstnitt)     9

Før att få ett mer robust intjæningsmått brukar jag vilja ta flera års genomsnitt. Men detta kan bli missvisande før bolag med urstark tillvæxt. Om vi applicerar historiskt genomsnittlig ROA på nuvarande tillgångar landar vi på ett skuldjusterat PE på 7.


Sedan 2003 har det fria kassaflødet motsvarat 40% av vinsten. Detta hade varit en kraftig varningsflagga om tillvæxten varit låg. Men TGS tillvæxt har som bekant varit skyhøg.

P/B ex goodwill     1,4
Eget kapital ær underskattat då TGS avskriver databasen snabbare æn ekonomiskt motiverat- sedan 2003 har 18% av førsæljningen kommit från data som bokførts med nollværde.


Finansiell ställning
Soliditet ex goodwill         80%
Urstark balansräkning med betydande nettokassa.


Lönsamhet
TGS lønsamhet har historiskt varit urstark. ROA (net income ex goodwill) har snittat 16% sedan 1998.


Bedömning
Norsk oljeservice har tagit rejælt med stryk på sistone i takt med fallande oljepris och TGS ær inget undantag. Oljesektorn ær till sin natur cyklisk och nedgångar kommer føljas av uppgångar. Jag tror att TGS klarar nedgångstiderna bættre æn många konkurrenter tack vare dess finansiella styrka och dess flexibla kostnadsstruktur. TGS har i princip monopol på de områden bolaget kartlagt. Det ær inte rationellt før en konkurrent att gøra undersøkning i samma område.

Mitt motiverade värde är 24$ vilket är 50% högre än aktiekursen. Värderingen baseras på tio gånger normaliserad och skuldjusterad vinst. 

-------  
Länkar
Value and Opportunity : TGS Nopec – an “Outsider” Company Buffet would buy if he could?
Småbolagochundantag : TGS-NOPEC analys. Ett bra bolag med hög lönsamhet, till ett bra pris.
snøbollsinvestering      : TGS-Nopec en potentiell compounder över 10 år?
punchcardblog              : Pulse Seismic: A Wide Moat Company Drowning in Cash

Før øvriga inlægg om bolaget, anvænd bloggens søkfunktion på startsidan.

7 kommentarer:

 1. Särskilt Snöbollsinvesterings inventering av marknaden tycker jag är riktigt vass och priset känns som du visar attraktivt

  SvaraRadera
 2. Känns som ett bra läge plocka upp "the market leader" och "the most financially strong business" när en industri krisar.

  SvaraRadera
 3. Kris hit och kris dit, men har något oljerelaterat bolag fått problem ännu eller är marknaden livrädd för att oljepriset har sjunkit? Jag är också intresserad av TGS men det känns inte jättebråttom för det flyter inte direkt blod på oljegatorna än, eller har jag missat något?

  SvaraRadera
  Svar
  1. det ær nog mycket framtida problem som inprisas, mitt intryck ær att det hitills ær få bolag som går med førlsut eller som behøver nytt kapital. Seadrill stoppar utdelningen noterar jag.

   Dramatiska kursfall; av elva bolag på norsk large cap har åtta fallit mer æn 30% sista året, tre stycken har mer æn halverats (dæribland TGS konkurrent PGS).

   Radera
 4. TGS har en mycket fin affærsmodell och schyssta konkurrensførdelar från det mångåriga biblioteket; det skulle førmodligen kosta en konkurrent mer æn dubbelt det bokførda værdet att skaffa samma bibliotek med seismisk data. Læs S&U's analys:
  http://smabolagochundantag.wordpress.com/2013/12/21/tgs-nopec-ett-lonsamt-norskt-sesmikbolag/

  Och læs också de andra analyserna som lænkas nederst hos S&U. Mycket trevlig investering.

  Kenny: Inte sækert att TGS ska ned så mycket, på grund av tillvæxten, valutaeffekter som kommer att øka vinsten isolerat sett. Dessutom ær seismisk data något man inte sparar in på; men aktiviteten kommer såklart minska generellt så en viss press kanske man får. Jag tror dock att TGS øverlægsna modell gør att de kommer att kunna utnyttja svagare marknader till att ta marknadsandelar.

  Generellt tror jag inte heller att det ær någon stress med att køpa krisande oljerelaterade bolag, dock. Men just TGS ær mer av en kvalitetsinvestering och dagens pris ser tillræckligt attraktivt ut enligt mig. Ett bolag jag antagligen hade køpt om jag hade ett infløde till portføljen.

  SvaraRadera
 5. Lagt till en mening:
  Marknaden ær på væg att koncentreras ytterligare då en av de fyra (Fugro) ær i færd med att avveckla sin multi-client verksamhet.

  SvaraRadera