lördag 9 februari 2013

PM q4-12

tobaksjätten Philip Morris är nästa bolag i rapportfloden.

2012 vs 2011 (exklusive valutaeffekter, förvärv och avyttringar):
Försäljning              +6%
Rörelseresultat        +8%
Stark utveckling, särskilt med tanke på att 2011 var ett rekordår. Av försäljningstillväxten svarade  volym för en dryg sjättedel medan prishöjningar svarade för resten.  Tack vare återköp har antal utestående aktier minskat 4% under året.

Balansräkningen är extreemt belånad med skulder motsvarande140% av tillgångar ex goodwill. Tack vare god lönsamhet är dock räntetäckningsgraden respektabel (2012 var den 14). Rörelsemarginalen uppgick till 41% och ROA (net income ex goodwill) var urstarka 32%.

Försäljningstutveckling (exklusive valutaeffekter) med volymtillväxt inom parentes:
EU                                                             0%  (-6%)
Eastern Europe, Middle East & Africa       +12  (5)
Asien                                                         +6   (4)

Latin America & Canada                           +6   (-2)
PM sålde alltså färre cigaretter i EU och Latinamerika men lyckades trots detta höja försäljningen genom prishöjningar. Det är just prishöjningsförmågan min investering i PM bygger på.

EUs andel av försäljningen har minskat flera år på rad och uppgick under året till 27%. Resterande försäljning är till stor del i tillväxtmarknader (vilket är en ovanligt hög andel för en konsumentgigant).
"The total cigarette market in the EU declined by 6.3% to 520 billion units, due primarily to tax-driven price increases, the unfavorable economic and employment environment, particularly in southern Europe, the growth of the OTP category, and the increased prevalence of illicit trade. [...] PMI’s market share in the EU was essentially flat "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar