måndag 16 maj 2011

Rättelse: Dividend aristocrats ≠ Dividend champions

Den vakna läsaren Sune har uppmärksammat mig på att det finns två olika listor för bolag som höjt utdelningen i minst 25 år: Dividend Aritocrats respektive Dividend Champions. Jag blandade begreppen vilt i inlägget om dividend champions.
Dividend Aristocrats är mer välkänt och denna lista plockar företag från S&P 500 medan Dividend Champions inkluderar alla publika aktier i USA. Listorna använder även olika kriterier för utdelningshistorik där Dividend Champions verkar vara mer inkluderande. Två exempel är ColgatePalmolive och Altria som inte räknas som Dividend aristocrats men däremot som Dividend Champions. I Altrias fall beror detta på att Kraft och dess internationella tobaksverksamhet avskilts (men investerare har fortfarande fått stigande utdelningar totalt sett). För CL beror det på en extrautdelning.  Jag tycker att Dividend Champions verkar vara den bättre varianten.

Inte mitt allvarligaste misstag men rätt ska vara rätt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar