onsdag 8 december 2010

Utvikning om verkstadsbolag (nu igen)

Trelleborg är ett av de verkstadsbolag som rusat på börsen det senaste året (upp 35%). Placera.nu skriver (den 30e november):
"   Med stöd från fortsatt tillväxt på tillväxtmarknaderna prognostiserar vi att Trelleborgs försäljning nästa år stiger till nära 30 miljarder kronor och att rörelsemarginalen för hela koncernen stannar på nära 10 procent. Ett sådant utfall ska ge en vinst per aktie på cirka 7 kronor år 2011, det kan jämföras med att analytikernas genomsnittsprognos enligt databasen Factset är att Trelleborg ska tjäna 6,40 kronor per aktie nästa år.
Enligt vår prognos värderas Trelleborg till ungefär 9,5 gånger förväntad vinst per aktie för nästa år. Det är en för låg värdering av flera skäl, bland annat handlas Trelleborg med en oförtjänt stor rabatt jämfört den övriga verkstadssektorn."
För det första kan man fråga sig hur tillförlitliga analytikernas prognoser är. För det andra kan man fråga sig om ett enda års vinst är ett bra mått för ett konjunkturcykliskt bolag. Graham förespråkar som bekant ett "normaliserat" PE. Företagen skapar värde för oss aktieägare genom framtida vinster. Eftersom konjunkturnedgångar återkommer med jämna mellanrum kommer vi hos cykliska bolag få se år med svaga eller till och med negativa vinster. Det är inte friskt att ignorera de dåliga åren (en förlust gör att värdet på företaget minskar).

Superkonjunktur! Lågkonjunktur hör till historien!
(bildkälla)

Trelleborg var ett bolag i kris för bara något år sedan och behövde genomföra en stor nyemission år 2009. Detta är inget som förvånar mig då jag tittar på redovisningen för 2007, ett "normalt" år. Räntetäckningen var  under 4 (!) och soliditet exklusive goodwill var 3%.

Placera.nu fortsätter:
"   Tidigare var koncernens svaga balansräkning en giltig orsak till rabatten men nu står sig Trelleborg sig mycket starkare finansiellt."


Balansräkningen är starkare efter nyemissionen men är fortfarande inte stark. Soliditeten är visserligen 42% men det egna kapitalet består till tre fjärdedelar av goodwill. Balanslikviden är 1,1 (Graham rekommenderar >2 för industriella företag).

Jag kan dra en liten utvikning om Volvo också. Baserat på årsredovisningen 2009 är soliditeten 23% (17% utan goodwill) och balanslikviden är 1,1. Finanserna är väl OK men ser enligt mig svaga ut för ett cykliskt bolag.PE5 på Trelleborg är 24 medan det för Volvo är 28.  Det kräver enligt Grahams tumregel (8+2*tillväxt) en årlig tillväxt på 8 respektive 10%. Kan med viss möda motiveras av historisk försäljningstillväxt men då har vi ingen säkerhetsmarginal kvar. Kom ihåg att det här är tillväxt över en konjunkturcykel. Som grädde på moset kommer svaga finanser och obefintlig direktavkastning.

Vad anser ni? Är uppvärderingen av verkstadssektorn rätt och riktig eller överdriven?

4 kommentarer:

 1. Överdriven enligt mig. Just cyklisk aktier ska man vara extra försiktig med att köpa när de rekommenderas.

  SvaraRadera
 2. Skönt att höra att någon håller med:)

  Jag har en känsla av att en prisuppgång fortsätter ett tag av automatik. Kreti och pleti vill hoppa på tåget "innan det är för sent" samtidigt som traders vill göra snabba klipp och driver upp kursen ytterligare.

  En hel del tittar nog endast på de senaste kvartalens försäljningsuppsving och den ljusa framtid för 2011/2012 som analytikerna lovar. Värderings- och riskaspekten glöms bort.

  SvaraRadera
 3. Håller helt med. Min portfölj bestod av 80% verkstad när hela sektorn var undervärderad under krisen 2008-2009, och planen var egentligen att behålla dessa innehav en längre tid, men det mesta har sålts i år efter enorma uppgångar i hela sektorn. Jag hoppas dock kunna göra samma resa under nästa lågkonjunktur :)

  Tack även för att du påminde om Grahams 8+2*tillväxt-regel! Får skämmas att jag glömt bort den och ska se till att läsa om The Intelligent Investor under julledigheten!

  SvaraRadera
 4. Kan bara hålla med i inlägget och i aktiespartacus kommentar, cykliska aktier ska köpas när "bara idioter köper" och alla säljrekar. Det händer ju vart 5:e till 7:e år eller så, så avvakta...

  SvaraRadera