lördag 25 september 2010

Stock screeners

En del uppmärksamma läsare har säkert märkt flera nya namn i min portfölj under den gångna månaden. Jag brukar annars ha väldigt låg rotation i min portfölj med få förändringar. Anledningen till denna månads aktivitet är att jag använt mig av s.k. stock screeners. Dessa screeners är ett väldigt effektivt sätt att hitta aktier av en viss typ, t.ex. med hänsyn på direktavkastning, värdering, finansiering, tillväxt med flera. Det går också att väga samman kriterier, t.ex. Direktavkastning>3 , PE<10 & Soliditet>40 osv.

Det är dock viktigt att man inte litar blint på dessa stock screeners. För det första tenderar olika stock screeners att ge lite olika aktieförslag trots samma kriterier. För det andra så tycker jag att siffrorna som kommer fram i regel inte är helt rättvisande (mer om det nedan). Två branscher som man får vara uppmärksam på är finansbolag och fastighetsbolag. Finansbolagen är speciella när det gäller finansiella nyckeltal. Om ni tar med nyckeltal som soliditet, räntetäckningsgrad eller balanslikviditet exkluderas antagligen varenda bank i världen. PE-talen för fastighetsbolag och investmentbolag blir extremt missvisande på grund av stora värdeförändringar i fastigheter eller aktieinnehav.Förslagsvis gör man därför separata sökningar för dessa branscher.

Trots vissa brister anser jag att stock screeners passar utmärkt som en första gallring. Jag använder mig främst av Financial times screener som innehåller aktier från hela världen (drygt 36 000 bolag). Jag avgränsar mig till UK, US och de nordiska länderna p.g.a. att dessa är de börser jag har någorlunda tillgång till. Financial Times har tjogtals olika nyckeltal så det finns goda möjligheter att gallra.

 När jag väl fått ett hanterbart urval aktier brukar jag fortsätta med lite mer tidskrävande research. Som jag nämnde ovan går siffrorna som man får fram inte att lita på fullt ut. Stock screeners inkluderar exempelvis goodwill för PB-talet. Ett annat nyckeltal som ibland är missvisande är PE-talet. Många aktier med låga PE-tal haft det tungt föregående år varför ett enda år svårligen räcker som underlag för beräkning av PE. För de brittiska, amerikanska samt största nordiska bolagen är det lätt att få klarhet, det är bara att gå in på morningstar. Under "Key Ratios" ser man direkt om bolaget haft något förlustår eller utdelningsslopning medan "Financials, Balance sheet" ger ett snabbt besked om eventuell goodwill. För de bolag som saknas på morningstar går jag den klassiska vägen via årsredovisningar för att spana efter goodwillposter och historik.

Andra stockscreeners som kan användas som komplement till financial times är Morningstar och Google finance som innehåller aktier noterade på amerikanska börser. e24 börs har en rätt simpel screener för nordiska aktier medan aktiespararnas hitta kursvinnare är rätt bra för svenska aktier. 

3 kommentarer:

  1. Du kan också prova www.finviz.com, där hittar man även "heat maps" som ger en snabb överblick av S&P 500

    SvaraRadera