måndag 27 september 2010

Analys av Securitas

Efter önskemål från en läsare kommer här en analys av Securitas. 

Allmänt om bolag
Securitas är ett multinationellt bevakningsföretag. Bland Securitas tjänster kan nämnas bevakning (t.ex.väktare till detaljhandel eller flygplatser) och larmövervakning för hushåll eller företag. Största ägare är familjen Douglas med 30% av rösterna.

Geografisk spridning
Europa stod för ca 60% av 2009 års omsättning, Nordamerika ca 38% och övriga regioner ca 2%. Medan försäljningen i Europa och Nordamerika ökade med ca 10% vardera år 2009 så ökade försäljningen i övriga regioner med hela 39%.


I bolagets åredovisning kan man läsa
"A cornerstone of Securitas´ strategy is to grow in new geographical markets outside North America and Europe"
 2009 års tillväxt är dock i samtliga regioner uteslutande driven av förvärv (uppköp av nya bolag) i motsats till organisk tillväxt ("vanlig" försäljningsökning).

HistorikStabila vinster och utdelningar med få svaga år.

Årlig tillväxt (bedömning utifrån historik)
Enligt mina formler har vinsterna ökat med ca 5% per år sedan 2004 medan försäljningen har ökat med ca 1% per år.

Värdering (pris 72kr)
Direktavkastning:   4,2%
Utdelningsandel:     52%

P/E (3år):    13,6
P/E (2009):  12,4
Earnings power (6år): 6,9%

P/B: Det egna kapitalet är negativt borträknat goodwill.

Finansiell ställning
Balanslikviditet:        1,0
Soliditet:                  Negativt
Räntetäckningsgrad: 4,4 (två års snitt)

Bolaget är således kraftigt belånat. Räntetäckningsgraden är väl OK för bolag av denna typ med stabila intäkter.

Q1Q2 2010 vs 2009
Omsättning och vinst ner ca 6%. Säkerhetsbranschen är tydligen sencyklisk. När konjunkturen vänder tar det tid för bolagets kunder att omförhandla kontrakt.

Bedömning
Negativ soliditet innebär att skulderna är större än tillgångarna. Det tyder på att ledningen inte har det konservativa tankesätt som jag gillar. Securitas relativt låga räntetäckning gör att vinsterna blir mer volatila, en minskad försäljning slår igenom starkt i vinsten och bolaget blir mer känsligt för räntehöjningar. En annan stor nackdel med svaga finanser är att utrymmet minskar för större förvärv eller investeringar. Den ytterligare upplåning som möjligen kan ske blir antagligen dyr på grund av att bankerna ser riskerna.

Värderingen ser väl ganska attraktiv ut. Men jag tycker att aktien bör vara ännu billigare med tanke på de svaga finanserna och den relativt svaga tillväxten (någonstans mellan 1 och 5%). Det är svårt att få grepp om den "riktiga" organiska tillväxten då bolaget gjort ett antal förvärv samt några försäljningar (t.ex. Loomis). Bloggaren finanstankar har skrivit ett intressant inlägg om förvärv.
Jag håller helt med hans slutsats
"Slutsatsen är att risken i bolag som växer genom förvärv är väsentligt högre än i bolag som kan växa organiskt, och detta bör speglas i värderingen. Ett bolag vars tillväxt sker organiskt (av egen kraft) bör alltså, allt annat lika, värderas högre än ett bolag vars tillväxt kommer från förvärv. Själv föredrar jag absolut att investera i bolag som klarar av att växa organiskt och är då villig att betala en premie för detta. Jag har inga problem med att köpa bolag som växer genom rimliga förvärv om bolaget i övrigt är välskött, men då kräver jag en högre margin ofsafety i värderingen."
Jag gillar den konjunkturkänsliga branschen samt att bolaget har familjeägande. Värderingen är inte heller ansträngd. Men bolagets svaga finanser och oklara historisk tillväxt gör att jag styr undan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar