lördag 28 maj 2022

Berkshires investering i Activision Blizzard

För några veckor sedan höll Berkshire Hathaway årsstämma och jag tyckte en av de intressantaste punkterna var Berkshires investering i spelutvecklaren Activision Blizzard.


Citat WB 30e april: 

"Oh, I should make a little news here, so you’ve all come and you may or may not see this, but it’s very possible — one of the things we bought, one of the things I bought, was bought for a different purpose by a different manager months earlier.

They bought roughly 15 million shares of Activision. And I knew about the company, I would just see it at the monthly report. But then on January 18th, Microsoft announced they were going to buy Activision for $95 a share.

Now, when they announced that, at that point Activision becomes a different kind of security. It becomes what Charlie and I used to call — well, and everybody did 50 years ago. We’d call them workouts or something like that. And they become known as arbitrage.

Well, they’re not really arbitrage, but they’re securities that are, in this case a common stock, whose value depends not on what the market price does, but whether a given corporate event occurs. An announced corporate event occurs. 

Now, the term became arb. And it hasn’t worked overall too well in recent years. Now, every now and then I see something that I want do to in that field. But very seldom, because they’ve got to be big. The profit is limited.

Well, Microsoft wants to buy Activision, we’ll say — well, they said at $95 a share. And they’ve got the money, and obviously mergers, and big mergers, tech companies, all kinds of things, have got all kinds of problems with the world generally in terms of opinion. So you don’t know what the Justice Department will do or you don’t know what the EU will do and all kinds of things.

The stock which had been in the sixties, went up to the 81. We now own 9,5% of Activision.
It is my purchase, not the managers who bought it some months ago. "

Positionen uppgår till ca 6bUSD motsvarande 2% av Berskhires aktieportfölj. Jag har noterat att Berkshire ofta håller sig under 10%-gränsen för att undvika rapporteringskrav (t.ex. banker och flygbolag).

Sedan budet blev känt har aktien handlats kring 75-80 USD vilket är en stor rabatt mot budpriset på 95 USD. Activisions aktieägare har godkänt budet och Microsoft siktar på att stänga affären "in fiscal year 2023" dvs senast juni 2023.

Investeringen är extra intressant mot bakgrund av att Berkshire började köpa aktier i bolaget redan okt-21 till nivåer nära dagens kurs. Citat WB 17e februari:

”The purchases were made by one of the two investment managers who operate independently of me at Berkshire. Berkshire had no prior knowledge of acquisition proposal”

De initiala inköpen var relativt blygsamma (ca 1bUSD) men Ted och Todd förvaltar bara en mindre andel av Berkshires aktieportfölj. Vid årsskiftet förvaltade de tillsammans 34b vilket innebär att den initiala positionen svarade för ca 7% av Ted eller Todds portfölj (givet att de förvaltar lika mycket vardera).


Scenario 1:  Uppköpet går igenom             

Nuvarande pris per aktie   77
Bud                                    95

Avkastning                       23%
IRR*                                 21%
*
givet att affären stänger juni 2023


Scenario 2:  Uppköpet stoppas av myndigheter

Värde per aktie innan uppköp**                                       77
Ersättning från Microsoft vid kancellerat uppköp***        3
EPS 2022+H1 2023 (noll utdelning)                                  5
Värde Juni 2023                                                                 85
Avkastning                                                                        10%
IRR*                                                                                   9%
*     
givet att affären stänger juni 2023      

**  
Ted/Todd snittpris okt+nov 2021
*** Microsoft har avtalat att betala 2-3b "reverse termination fee" om uppköpet stoppas.

77 USD motsvarar 20x årsvinsten 2021 på skuldfri basis.
Vi antar här nolltillväxt i verksamheten mellan 2021 och Juni23.
”Long-Range-Plan” inom Activision Nov-21 innan uppköp: 


 

 

 

Scenario 3:  Högre bud från annan aktör

 

---

Jag tar väldigt sällan rygg på andra investerare då det är svårt att hantera kursnedgångar och/eller dåliga nyheter om man inte har egen övertygelse. Men jag gör här ett undantag och köper en position i Activision Blizzard. Jag gillar att innehavet är okorrelerat med börsen och samtidigt erbjuder en hög förväntad avkastning.

1 kommentar:

  1. Det är också intressant att Berkshire investerade stora delar av kassan under februari och mars (ca 40b från överskottskassa på ca 90b). Däribland stora inköp i Chevron och Occidental Petroleum.

    SvaraRadera