onsdag 26 februari 2014

Kabe, VIV Q4-13

Kabe
2013 vs 2012
Försäljning       (sek)          -3%
Rörelseresultat (sek)         -28%
"Resultatet har påverkats av minskade produktionsvolymer och lägre kapacitetsutnyttjande i produktionen"

Kabe skriver att bolaget fortsätter ta marknadsandelar inom premiumsegmentet för såväl husbilar som husvagnar. Ser vi till totalmarknaden har antalet nyregistrerade husvagnar i norden minskat 9% medan antalet nyregistrerade husbilar ökat 4%.

Utdelningen sänks från 4,0 till 3,5kr. Investeraren gör nog klokt i att inte övertolka denna sänkning. Familjen Blomqvist brukar låta utdelningen följa vinstens svängningar.


Vivendi
Det är inte det lättaste att få grepp om Vivendi pga alla förvärv och avyttringar som gjorts sista åren.

2013 vs 2012
Försäljning (konstant valuta ,ex förvärv och avyttringar)           -4%
Oförändrad försäljning hos Canal+ och Universal Music (ex förvärv av EMI). Brasilianska GVT ökade försäljningen 13% i konstant valuta medan franska SFR tappade 10%.

EBIT (konstant valuta, ex nedskrivning av goodwill)                -14%
Diskrepansen mellan försäljning och EBIT förklaras primärt av SFR.

Vivendi har uppvärderats kraftigt sista åren och jag går i funderingar om att sälja en del av aktierna (i gott sällskap av ägamintid).

1 kommentar:

  1. Kabe plockar vi upp när priset är 50-60:- eller lägre. Jag har gott sittfläsk - har du?

    SvaraRadera