torsdag 22 augusti 2013

Kabe, Ekornes, XOM q2-13

Vy øver Estes Park
Sedan två veckor tillbaka ær jag på besøk i det stora landet i væst (inte Norge). Vistelsen inleddes med jobb i Houston, Texas, och sedan några dagars semester i Klippiga bergen, Colorado. Under tiden har Ekornes, ExxonMobil och Kabe rapporterat.


Ekornes q1q2
Ekornes tuffar på i svag møbelmarknad.
Førsæljning (nok)                      oførændrad
Rørelseresultat (nok)                   +2%
Orderingång (konstant valuta)   oførændrad


ExxonMobil q1q2
Førsæljning (usd)             -14%
En førklaring till tappet ær att oljepriset ær ner ca 4% sedan ifjol. Æven svagt sjunkande volymer bidrar. Exxon har dock fått mycket bættre betalt før sin naturgas dær priset ær upp ca 50% sen ifjol. Fjolårets rørelseresultat boostades av engångseffekter kopplade till avyttringar.

Oljegiganternas intjæning tenderar att følja oljepriset (se graf) då kostnaderna till stor del ær fasta vilket gør att prisændringar får stor effekt på sista raden. Jag vill gærna ha viss exponering mot någon/några oljegiganter som hedge mot stigande oljepris (som drabbar de flesta andra branscher).

Exxon har kommunicerat att strategin de nærmaste åren ær att øka investeringarna rejælt. Aktieåterkøp planeras gøras i mindre skala æn tidigare pga færre avyttringar.


Kabe q1q2
Førsæljning      -11%
"Den instabila konjunkturen har lett till en minskad efterfrågan." 
Nyregistrerade husvagnar i norden har minskat 10% sedan ifjol. Nyregistreringen av husbilar i norden har økat något. Kabes marknadsandel i Sverige ær oførændrad 41% før husvagnar men ner något før husbilar (från 22 till 19%).

Rørelseresultat  -24%
"första halvåret har påverkats av minskade produktionsvolymer och lägre kapacitetsutnyttjande i husvagnsproduktionen. För husbilar har emellertid både omsättning och resultat påverkats positivt av en förändrad produktmix mot dyrare och mer utrustade fordon."


 ----
Jag noterar før øvrigt att Mr Market varit på dåligt humør på sistone. Det viskas om att den amerikanska ekonomin ær såpass stark att stødkøp och nollræntor eventuellt, stegvis, ska tas bort. I den vevan har aktier handlats ner øver hela linjen. Dæribland Philip Morris som numera handlas under 84$. I mina øgon ær kopplingen mellan amerikansk styrrænta och internationell tobakskonsumtion rætt svag.. Jag hoppas att jag hinner øka i PM på denna nivå (får tillgång till mæklaren igen på fredag).

2 kommentarer:

  1. the Economist skriver om oljegiganter:
    http://www.economist.com/news/briefing/21582522-day-huge-integrated-international-oil-company-drawing

    SvaraRadera
  2. Teoretikern kan hæda att de fallande aktiekurserna beror på att Mr Market prisar in høgre riskfri rænta. Men det verkar besynnerligt om Mr Market ræknat med nollrænta i all evighet.

    SvaraRadera