torsdag 26 januari 2012

q4 från EXC, HM, JJ, Nov,

Exelon
Q4)
Försäljning:     -5%
EPS               +16%                  

Helår)
Försäljning        +3%
EPS                  -3%
Kassaflöde från löpande verksamhet efter förändring av rörelsekapital:  -7%

Den svaga ekonomin och de låga priserna på naturgas har gjort att elpriserna gått ner.  Exelon planerar att slutföra förvärvet av Constellation Energi i vår. På basis av historisk vinstmarginal är PE under 11.H&M
q4)
Försäljning i konstant valuta:       +6%
EPS                                          -2%

Helår)
Försäljning i konstant valuta:       +8%
EPS                                          -15%                            
Kassaflöde från löpande verksamhet efter förändring av rörelsekapital:   -20%

Mönstret från q3 fortsätter: bra försäljning i lokala valutor och en lönsamhet som är på väg tillbaka till historiskt mer normala nivåer. Det förvånar mig inte då valutaeffekter och bomullspriser svänger fram och tillbaka och är tillfälliga problem.

"H&M har fortsatt att ta marknadsandelar under ett år som har varit mycket utmanande för klädhandeln i många länder. Den ekonomiska oro som finns på flera marknader har påverkat konsumtionen negativt vilket lett till att konkurrensen om konsumtionsutrymmet har hårdnat. För klädhandeln har detta medfört många pris- och rea-aktiviteter vilka har intensifierats under andra halvåret.  

[...] Det har även varit ett utmanande läge på inköpsmarknaderna med hög kostnadsinflation, med främst mycket höga bomullspriser, vilket ledde till ökade inköpskostnader.  [...] Trots de ökade inköpskostnaderna, valde vi en strategi att ytterligare förstärka vårt kunderbjudande och vår marknadsposition i förhållande till konkurrenterna. Satsningarna har varierat över tid och har inneburit allt från ännu bättre priser till ännu högre kvalitet och mer hållbara material."


2012 har börjat bra för H&M. I december (H&M har brutet räkenskapsår) ökade försäljningen 13% i konstanta valutor och i januari har ökningen varit 12%. H&M planerar att öppna ca 275 butiker nästa år. Flest butiker öppnas (precis som under innevarande år) i USA, UK och Kina. H&M ska även etablera sig på fem nya marknader: Bulgarien, Lettland, Malaysia, Mexiko och Thailand. Mexiko blir H&Ms första fotfäste i Latinamerika.

Utdelningen föreslås ligga kvar på oförändrad nivå (9,5kr per aktie). Om H&Ms vinstmarginal går tillbaka till femårssnittet blir vinsten ca 11,3kr per aktie baserat på 2011 års försäljning. Med nuvarande pris (225kr) blir PE strax under 20. Det tycker jag är intressant med tanke på företagets höga kvalitet och höga tillväxt. Men jag tänker ändå nostalgiskt tillbaka på förra året då Mr Market ansåg att problemen var oerhört allvarliga och handlade ner H&M under 200kr.
J&J
q4)
Försäljning         +4%
EBIT                   -4%
EPS                    -89%

Helår)
Försäljning        +6%
EBIT                 -2%
EPS                   -28%
Försäljningen ökar medan rörelseresultat försvagats något. Resultat efter skatt rasar. De största bovarna är rättstvister och produktåterkallningar. Det är oroande faktorer som skadar J&Js varumärken. Vad jag förstår har produktåterkallningarna främst gällt konsumentprodukter i USA. Det skulle i så fall kunna förklara siffrorna nedan.

Årets försäljningstillväxt i fasta valutor: 
USA                                  -2%
Europa                                +5
Latin- och centralamerika    +12%
Asien och Afrika                  +7%

Årets försäljningstillväxt i fasta valutor:
Consumer              -1%
Pharma                  +6%
Med. Dev.             +2%

Morningstar refererar till VD:
slowing economic growth, financial market uncertainty, and high unemployment have constrained health-care spending. However,demand for health services is on the rise due to demographic changes around the globe, including an aging population in developed countries.[...] the compound annual growth rate for global health spending has been about 7% in recent years. [...] J&J expected continued "strong midsingle-digit growth" in the next five years on a percentage basis. He said this would include double-digit growth in emerging markets.

Graham skriver i sin bok Intelligent Investor om vinster rensade för "extraordinära" kostnader. Graham rekommenderar att investeraren antingen uppskattar vilka extraordinära kostnader som verkligen är extraordinära, eller att man faktiskt inkluderar dessa kostnader men undersöker en längre tidsperiod (min metod).Det är normalt att ett stort läkemedelsbolag har några rättstvister och en del omstruktureringskostnader. För värderingen så kan man inte blunda för kostnaderna och låtsas att de inte finns.

Om J&J kan återgå till historisk vinstmarginal blir PE ca 14 (baserat på priset 66 usd).  Novartis
Samtliga nyckeltal i konstanta valutor: 
q4)
Försäljning              +5%
EBIT                      -36%
EPS                       -40%

Helår)
Försäljning              12%
EBIT                      +1%
EPS                      -5%
Kassaflöde efter förändring av rörelsekapital     +3%

Precis som J&J pekar Novartis på en massa "extraordinära" kostnader. Rensat för dessa ska vinsten ha ökat 13%.

Årets försäljningstillväxt i fasta valutor:
Pharma                                +4%
Sandoz (generics)                 +7%
Vaccines and diagnostics    -34%
Consumer (ink Alcon)         +9%

Vaccinsegmentets försäljningstapp förklaras nog av att Novartis framgångsrika svininfluensavaccin inte sålt lika bra som 2010.

Om Novartis återvänder till historiskt normal vinstmarginal blir PE strax under 12.

4 kommentarer:

 1. Lästips om H&Ms 2011:
  http://investeringsinspektoren.blogspot.com/2012/01/inspektion-av-h-rapport.html

  SvaraRadera
 2. Såg att du handlat på schweiz börsen tidigare, hur gör man det bäst utan hemskt högt courtage?

  VH
  /V

  SvaraRadera
 3. Hej V. Jag handlar mest på Aktieinvest. Bra sida om man har litet kapital.

  SvaraRadera